Vennligst les igjennom dette før du spør om å bruke mine bilder, eller oppskrifter på din side.

Opphavsrett

Alle bilder på denne siden er tatt av meg, og kan ikke publiseres på andre nettsider, uavhengig om bildet har vannmerke eller ei. Husk også at om du finner bildet på Google, er dette IKKE en gyldig kilde, Google er bare et søkevertøy du kan bruke til å finne andres bilder med, ikke en nettside du kan ta bilder fra og publisere som du vil, bare du har link tilbake til Google.

Spør alltid dersom du vil bruke bildene mine på siden din. Dersom du har fått tillatelse, må du oppgi at bildet er mitt, med link tilbake til denne siden. Dette må oppgis i samme blogginnlegg/på samme side som du har plassert bildet på.

Når det gjelder oppskriftene kan du fritt publisere dem på din egen webside, men da må du også oppgi denne siden som kilde.

Les mer om opphavsrett, åndsverkloven og bruk av andres bilder på Lovdata, og på denne bloggen.

Websiden

Websiden er utviklet og designet av meg, Siv Daland. Publiseringsverktøyet jeg bruker er WordPress. Vennligst ikke gjenbruk grafiske elementer fra denne siden uten skriftlig tillatelse.

Jeg designer dessverre ikke websider for andre, på dette tidspunktet.